09.12.2021

Videreutvikling av forprosjekt  
Utredning av ilandføring sør og nord

Oppdatert forprosjekt Dr. Techn Olav Olsen finn du her


15.06.2020

Å få realisert eit fjordkryssingssamband tek tid.

Kommunedelplan vart godkjent i begge kommunar (Sande og Vanylven) i 2016 og prosjektet har no kome til fase 3 (B2) i MRFK.
Neste handsaming vert i fylkestinget -
Skal sambandet realiserast?


Status for Rovdefjordsambandet finn du her